INTERACTIVE BROKERS TRADERWORKSTATIONSM (TWS) - NAJWIĘKSZE ZALETY


DISCOUNT TRADING

U Discount do przeprowadzania transakcji korzystamy z platformy firmy Interactive Brokers TWS. Z platformy tej można dokonywać transakcji na prawie wszystkich rynkach takich, jak: Towary, Akcje, Forex, CFDs, Opcje. W TWS znajdą Państwo również specjalny interfejs do różnego typu transakcji, jak: Spread Trader, Forex Trader, Basket Trader, Chart Trader itp.

 W IB TWS są do dyspozycji 3 możliwości korzystania z ich platformy:

 1. wersja do pobrania (najlepsza opcja korzystania)
 2. wersja internetowa, wyłącznie przez stronę internetową
 3. Mobile Trading

U nas, jako partnera IB istnieje nadal możliwość otwarcia rachunku od 5.000US$ !


Opłaty:

Opłaty na rzecz Futures/Opce discount na rynku, na którym dokonywane są transakcje, np.:

 • eMinis – Russel,  Futures/Opcje już za  2,02$
 • Złoto – Ropa,  Futures/Opcje już za 2,32$
 • Kukurydza – Pszenica, Futures/Opcje już za 2,82$ 
 • Na rynkach akcji opłaty zaczynają się od 1 $ w zależności od wielkości rynku i giełdy. 
 • Wszystkie podane opłaty są all in bez NFA & fees giełdowych.

Ochrona rachunku

Informacje podstawowe o ochronie rachunku handlowego prowadzonego przy Interactive Brokers 

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie warunków ochrony rachunku handlowego prowadzonego przy Interactive Brokers. Zmiana warunków jest zastrzeżona a aktualne brzmienie zawsze jest umieszczone  na stronach IB.

Klienckie rachunki papierów wartościowych znajdują się pod ochroną Securities Investor Protection Corporation (SIPC) do wysokości $ 500 000 (z sublimitem gotówkowym do $250 000) oraz dodatkowo chronione ubezpieczeniem w Londyńskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Lloyd‘s na dalszych $30 mln (z sublimitem gotówkowym $ 900 000), całkowity zagregowany limit wynosi $ 150 mln. Ochrona ta dotyczy wszystkich klienckich akcji, opcji, warrantów, instrumentów dłużnych, gotówki denominowanej we wszystkich walutach. Nie dotyczy natomiast transakcji terminowych, opcyjnych transakcji terminowych czy poszczególnych  transakcji terminowych na akcje. Podobnie jak w przypadku wszystkich sprzedawców papierów wartościowych krycie to udzielane jest jako ochrona przed upadłością spółki brokerskiej, a nie przed utratą wartości rynkowej papierów wartościowych. 

Dalsze informacje dotyczące zabezpieczenia są dostępne na stronach Securities Investor Protection Corporation

Jak zacząć?

Pierwszym krokiem jest otwarcie rachunku w Interactive Brokers.

ONLINE
Rachunek w Interactive Brokers można otworzyć klikając w link: Otwarcie rachunku , gdzie można otworzyć rachunek online. Na końcu tej aplikacji otrzymacie Państwo kontakt bankowy, na który można posyłać środki finansowe na Państwa nowy rachunek.

INFORMACJE O RACHUNKU:
Rachunek jest prowadzony tylko i wyłącznie na nazwisko. Państwa bezpieczeństwo gwarantuje bezpośrednia relacja między Państwem i Interactive Brokers. Wszelkie środki finansowe są wysyłane również bezpośrednio do IB Anglia.


NAJISTOTNIEJSZE KORZYŚCI U NAS:

 • jeszcze niższe opłaty niż w przypadku otwarcia rachunku w IB. Ze względu na wysoką liczbę naszych klientów, mamy możliwość częściowego zwracania klientom zapłaconych nam prowizji.
 • Nasi klienci posiadają pełną wersję platformy handlowej TWS z instrukcją i wsparciem telefonicznym oraz wiele programów bonusowych.
 • Poradzimy bezpłatnie z zakładaniem rachunku, zadawaniem poleceń i z podstawami handlu, pomożemy także w ewentualnym zamknięciu rachunku, itp.
Zwróć się o demo systemu oraz wniosek o otwarcie rachunku tutaj:
Wyłączny Partner Portalu


IQ-Trade zobowiązuje się, że udostępnione informacje nie zostaną nadużyte ani udostępnione osobie trzeciej. Wszystkie dane podane w formularzu rejestracyjnym są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. Osoba, która wypełni formularz rejestracyjny, równocześnie wyraża zgodę na to, aby na podany adres e-mailowy były zasyłane materiały informacyjne firmy oraz wyraża zgodę na to, że będzie telefonicznie informowana o wybranych przez nią.

Niniejszą ofertę oraz stronę reklamową anonsuje firma Systrade AG, Abstwingerweg 1, 9490 Vaduz, Lichtenstein, Broker ID I1001061
IQ Trade 2011